Společnost Wera Werk s.r.o. se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem je známá výrobou utahovacího nářadí pro profesionální použití. Svého úspěchu na tomto poli dosáhla díky novým nápadům a neustálé snaze o zlepšování svých procesů.

Změny v poslední době se dotkly nejen samotné image společnosti zaměřené na spojení černé barvy a nářadí „rebelů,“ ale došlo rovněž k přehodnocení firemní mzdové politiky.Foto: Wera Werk upravila mzdy podruhé v tomto roce

Vedení společnosti pozorně sledovalo neustále se vyvíjející situaci na trhu práce a v tomto roce již podruhé přistoupilo k úpravě mezd svých pracovníků.  Kvalifikované pracovní síly je na pracovním trhu velmi málo a Wera má přitom dostatek zakázek a nápadů k dalšímu růstu. Proto si od tohoto velmi populárního kroku slibuje posílení stability svých pracovníků a zvýšení atraktivity pracovních míst pro zaměstnance jiných firem, kteří musí nyní z Bystřice za prací dojíždět. Zbytečně tak promarní na cestě čas, který by mohli investovat do chvil strávených s rodinou, přáteli nebo se svými koníčky.

Úpravou výše mezd rovněž společnost posílila motivaci k dvousměnnému a třísměnnému provozu, který není mezi pracovníky tolik oblíbený jako práce na jednu směnu.  Celkové navýšení letos proběhlo ve dvou vlnách a představuje v procentech pro jednotlivé zaměstnance dvojciferný nárůst. Tak radikální změnu bylo možné udělat díky významným investicím do strojních zařízení a optimalizace výrobních procesů.

Ve stabilním kolektivu o téměř 600 zaměstnancích se neustále nabízí řada zajímavých pracovních příležitostí, ať už pro obsluhy nebo seřizovače strojů a zařízení, či administrativu. Kromě aktuálně potřebných pozic Wera Werk myslí také na budoucnost dětí. Šanci pro získání důležitých zkušeností přímo z praxe výrobního závodu nabízí studentům regionálních technických středních škol, jako například VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou nebo VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. V rámci bystřické školy je firma partnerem oboru Zámečník strojní výroby. Jako benefity studenti tohoto oboru mohou získat stipendium, finanční příspěvek na lyžařský výcvik v prvním ročníku a na autoškolu, dále placenou praxi přímo ve společnosti a možnost nástupu po dokončení studia.

Společnost Wera má v bystřickém regionu své nezastupitelné místo. To proto, že se nebojí změn, které jsou nedílnou součástí úspěchu.

článek vyšel v časopise Bystřicko, září 2016