Wera Werk je německá firma vyrábějící v Bystřici. Utahovací nářadí se produkuje i v mateřské společnosti v Německu?

Mateřská firma v německém Wuppertalu se výrobou ručního utahovacího nářadí zabývala už od 30. let minulého století. Původním záměrem v Bystřici bylo vyrábět v první hale nižší výrobkové řady šroubováků. To se však postupem let změnilo a výroba utahovacího nářadí byla do Bystřice převedena kompletně. Z nějakých deseti prvních zaměstnanců jsme se postupně dostali k 550 lidem a čtyřem výrobním halám na asi sedmnácti tisících metrech čtverečních plochy. V Německu pracují vývojáři, funguje tam logistický sklad, obchodníci a distribuční společnost, která naše výrobky prodává po celém světě.

Je ruční utahovací nářadí ze společnosti Wera Werk běžně k dostání i v českých prodejnách?Foto: Wera Werk: Sehnat kvalifikované pracovníky není lehké

Naše nářadí je určeno pro profesionální použití, takže v běžných železářstvích, kovomatech nebo supermarketech k mání není. Sehnat se ale dá ve specializovaných prodejnách, které jsou spíše orientovány na potřeby profesionálních řemeslníků, velkým odběratelem u nás je například Bauhaus. Hlavním naším trhem je však Německo, kam míří více než čtyřicet procent naší produkce. Dalších čtyřicet procent se prodává v dalších zemích Evropy a zbytek pak po celém světě. Dodáváme do států Ameriky, Asie i do Austrálie, naším nejvzdálenějším zákazníkem je Japonsko.

Jaký je objem výroby?

Roční objem výroby činí pro hrubou představu 70 milionů bitů, přes deset milionů kusů šroubováků a samozřejmě sortiment dalších výrobků, jako jsou například držáky bitů, úhlové klíče, nářadí pro momentové utahování, ráčny či očkoploché klíče. Objem výroby rok od roku stoupá, což je odvislé od růstu obratu, a v posledních dvou letech jsme z tohoto důvodu přibrali šedesát zaměstnanců. Z Bystřice každý den do Německa odjíždí kamion výrobků.

Co se týče obratu firmy Wera Werk – jaký je v současné době?

Za rok 2014 to bylo celkem 800 milionů korun – za poslední dva roky se obrat navýšil o 200 milionů. V minulém roce jsme rovněž rekordně investovali do nových strojů a zařízení, jednalo se o devadesát milionů korun.

Je velký problém sehnat kvalifikované pracovníky?

Jednoduché to není, protože strojaři na trhu práce dlouhodobě chybí. Také z tohoto důvodu už deset let spolupracujeme s bystřickou VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou, kde byl otevřen učební obor zámečník strojní výroby. Žáci od nás mají možnost získat prospěchové stipendium, chodí k nám na praxi, provádějí závěrečné praktické zkoušky a mohou si přivydělat při prázdninových brigádách. Ti, co získají stipendium, k nám pak nastupují do prvního zaměstnání, tedy za předpokladu, že nechtějí ve studiu pokračovat. Letos například dostává prospěchové stipendium sedm učňů, kromě toho jim také přispíváme na školní lyžařské kurzy a podobně.

Spolupracujete také s jinými školami?

Pokud jde o základní školy, tak spolupráce probíhá ve formě exkurzí, kde se děti především z Bystřice a okolí v provozu seznámí s tím, co se ve firmě vyrábí. Vzhledem k tomu, že u nás pracují především lidé z Bystřice a blízkých obcí, řada školáků už má o firmě nějaké povědomí, protože jsou tam zaměstnáni třeba jejich rodiče nebo jiní příbuzní. Čas od času spolupracujeme i s vysokoškoláky z regionu při jejich bakalářské či diplomové práci. Co se týče kooperace s bystřickou zemědělsko-technickou školou, tak letos jsme ji podpořili asi osmdesáti tisíci korunami v rámci krajského projektu Postav si své auto, kterého se škola účastní.

Podporujete i další obecně prospěšné aktivity?

Podporujeme rovněž kulturu, například již několik let spolupracujeme s místní Bystřickou kapelou, která rovněž hraje na různých našich akcích. Přispíváme také některým zájmovým sportovním skupinám, a to jak z řad dospělých, tak dětí, a dlouhodobě podporujeme dobrovolné hasiče z Bystřice a některých dalších blízkých obcí. Letos jsme této podpoře dali jakýsi pevný rámec, když jsme vyčlenili fond a vyzvali hasičské sbory, aby nám předložily, jakou konkrétní pomoc by uvítaly. Zda by hasiči potřebovali příspěvek na činnost či vybavení, případně na podporu dětských skupin.

O jaké finanční částky se jedná?

Letos jsme se rozhodli podpořit sedm žádostí o příspěvek na dětskou hasičskou ligu a činnost dětských hasičských skupin, přičemž každý z žadatelů dostal osm tisíc korun. Dalších dvacet tisíc jsme se rozhodli věnovat jako sponzorský dar bystřickým dobrovolným hasičům, kteří letos slaví 140 let od založení sboru. Vstřícnost k hasičům je dána i tím, že řada našich zaměstnanců je členy dobrovolných hasičských sborů a rovněž si uvědomujeme, že požární prevence jako taková je v průmyslovém podniku důležitá.

Jaké postavení zaujímá Wera Werk na evropských, případně světových trzích?

Trh s nářadím je vysoce konkurenční a Wera Werk se svým sortimentem profesionálního ručního utahovacího nářadí vystupuje jako lídr v inovacích, zlepšování ergonomie a kvality výrobků a rovněž vysokého servisu zákazníkům, což společnost odlišuje od konkurence. Osmadevadesát procent výrobků z našeho katalogu se expeduje ještě ten den, kdy si je zákazník objedná.

Hovoříte o inovacích – co se dá na utahovacím nářadí stále vyvíjet?

Ačkoliv se to na první pohled laikovi nezdá, vývoj jde neustále dopředu. Inovace probíhají v oblastech, jako je lepší ergonomie, přídržné funkce nářadí ve šroubu, možnosti utahování v obtížně přístupných místech, utahování pod kontrolovaným utahovacím momentem – to jsou vylepšení, která přinášejí profesionálnímu montérovi cenné časové úspory a spolehlivost jeho práce.

Společnost Wera Werk je ryze německá, musí tedy vaši zaměstnanci disponovat bezchybnou znalostí němčiny?

Ne všichni. Například u běžných dělnických profesí znalost němčiny nevyžadujeme, ale například od mistrů ve výrobě a technologů pochopitelně ano, protože technická dokumentace z mateřské firmy je v němčině a v tomto jazyce se odehrává i komunikace s tamními techniky. A v němčině probíhají i další styky se společností, takže ji nutně potřebuje většina administrativních pracovníků. Už od začátku jsme u nás zaměstnancům nabízeli kurzy němčiny, což stále trvá.

Jsou tedy neustále potřebné?

Jsou. Vzhledem k tomu, že obecně školy v dnešní době preferují jako hlavní cizí jazyk angličtinu, němčina se proti dřívějšku dostala poněkud do pozadí. Noví pracovníci ji tak často nezvládají na takové úrovni, jaká by byla třeba, navíc ve školách se neučí technická němčina, takže pomocí kurzů se zaměstnance snažíme dostat na požadovanou jazykovou úroveň.

U příležitosti 20. výročí zahájení výroby v Bystřici jste pořádali den otevřených dveří pro veřejnost. Jak jste byli spokojeni se zájmem o tuto akci?

Firmu navštívilo asi sedmnáct stovek lidí, čímž jsme byli velice příjemně překvapeni. Podobné akce nepořádáme pravidelně, spíše příležitostně, naposledy to bylo, tuším, před dvěma lety, a tehdy přišlo jedenáct set lidí. Od minule se tedy počet návštěvníků, kteří si přišli naši společnost prohlédnout, výrazně zvýšil.

V letošním roce jste mimo jiné získali od společnosti TÜV SÜD certifikát výjimečnosti za úspěšné zavedení systémů managementu v oblastech kvality, ekologie a bezpečnosti práce podle příslušných norem. Co to znamená v praxi?

Certifikát kvality ISO 9001 je již dlouho běžným standardem u výrobců nářadí. Loni jsme úspěšně absolvovali první audit životního prostředí podle ISO 14001, kde jsme prokázali, že je naše výroba ohleduplná k životnímu prostředí a přijali závazek dalšího zlepšování. V letošním roce jsme získali i audit bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001, což znamená, že práce našich zaměstnanců je bezpečná. V rámci poměrně náročného projektu certifikace jsme vyřešili uspořádání dokumentace, která se k bezpečnosti práce vztahuje, a je poměrně rozsáhlá, a její organizaci – aby se s dokumenty dalo správně pracovat. Aby byly k dispozici těm pracovníkům, kteří je potřebují a mají znát. To jinak než systémově řešit nelze. I přesto, že jsme měli velmi vysokou úroveň bezpečnosti práce už před zavedením certifikace, jsme v některých oblastech v rámci příprav zjistili rezervy.

Jaké třeba?

Základem byly velmi podrobné analýzy rizik jednotlivých pracovních činností, větší důraz na bezpečnost strojního zařízení a pracovníků. To znamená na pracovní a ochranné pomůcky, oděvy, obuv – zavedli jsme kupříkladu jejich nové typy. Začali jsme rovněž jinak organizovat pohyb návštěv v halách, aby se u nás cítily bezpečně. Důkazem toho, že bezpečnost práce bereme velmi vážně, je i loňská statistika, kdy jsme neměli ani jeden pracovní úraz, který by byl spojený s pracovní neschopností. V našem segmentu utahovacího nářadí jsme jednou z mála firem, která má certifikované všechny tři systémy managementu – oblasti kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.

Kde tedy v provozu hrozí největší nebezpečí?

Ze zkušeností je to především v situacích, když do firmy přijdou zaměstnanci externí společnosti, kteří začnou něco opravovat či budovat. Pro tyto případy je vždy nutné jejich činnost předem zanalyzovat a správně vyhodnotit možná rizika, aby mohli být jak externí, tak i naši pracovníci seznámeni s možnými vzájemnými vlivy a vyloučena rizika zranění, poškození majetku či životního prostředí.


Zdroj: http://zdarsky.denik.cz/podnikani/wera-werk-sehnat-kvalifikovane-pracovniky-neni-lehke-20150625.html

Zdroj obrázku: Deník/Lenka Mašová