Dne 29. 4. 2019 jsme oficiálně převzali dar ve výši 30.000 Kč od společnosti Wera Werk s.r.o., zastoupené personální ředitelkou, paní Víchovou, a vedoucím pobočky v Třebíči, panem Auerem. Společnost je v našem regionu nováčkem, v Bystřici nad Pernštejnem má však v oboru výroby utahovacího nářadí již téměř pětadvacetiletou tradici. Wera nám pomohla s úhradou certifikace programů primární prevence. Jsme za to moc vděčni, protože v této chvíli již víme, že se nám certifikace vydařila a naše preventivní programy, které realizujeme na základních a středních školách okresu Třebíč a Jihlava již více jak 20 let, obstály a získaly tak punc kvality na další období. Děkujeme mnohokrát a dovolte něco málo o naší službě.Foto: Wera pomáhá Primární prevenci

Posláním primární prevence je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků základních a středních škol.

Žáci na školách se prostřednictvím programů dozví, jaké nebezpečí hrozí při určitém druhu chování. Programy probíhají zážitkovou metodou. Žáci si vyzkouší, jaký mají ve třídě kolektiv, zda jsou schopni se domlouvat, zda si pomáhají, jak to vypadá ve třídě, když jsou žáci pod tlakem, jaký je rozdíl v komunikaci přes sociální sítě a z očí do očí, co všechno by o sobě napsali na nástěnku na chodbě školy a co o sobě píší na Facebook atd. Vše podle zaměření programu, respektive konkrétní zakázky školy. Vždy je přítomný třídní učitel, který navazuje na závěry a výstupy, jež se při programu objevily, a využívá jich v praxi. Např. může povzbudit nejisté žáky, nebo naopak brzdit ty, kteří jsou velmi dominantní na úkor ostatních. Pokud se takto systematicky pracuje, předchází se šikaně a jinému dalšímu rizikovému chování ve třídách. Je důležité, aby programy vedl někdo jiný než třídní učitel. Jedině tak mají děti možnost projevit se jinak než ve vyučování, předchází se také případným předsudkům.

Článek vyšel na oficiálních stránkách Oblastní charity Třebíč:

https://trebic.charita.cz/clanky/wera-werk-s-r-o-pomaha-primarni-prevenci/#!prettyPhoto