Rada města Bystřice nad Pernštejnem uskutečnila v pátek 22. února výjezdní zasedání do v současné době největšího průmyslového podniku ve městě WERA. Důvodem výjezdního zasedání bylo nejen významné postavení firmy ve městě z hlediska zaměstnanosti, seznámení se současným stavem firmy, zlepšení komunikace mezi firmou a orgány města, ale i další perspektivy rozvoje firmy v našem městě.

Členy rady v čele s místostarostou Bc. Josefem Vojtou přivítal ředitel firmy Dipl. Ing. Martin Broich spolu s výrobním ředitelem Ing. Kincem a personální ředitelkou JUDr. Peňázovou. Rada byla seznámena s historií a výrobním programem firmy, personální politikou, spoluprací s městem, školami a ostatními podnikateli ve městě.

Rodinná firma Wera Werk se už více jak 50 let zabývala v německém městě Wuppertal vývojem, výrobou a odbytem profesionálního utahovacího nářadí. Bylo to pro naše město šťastné rozhodnutí jak majitelů firmy, tak zastupitelů našeho města dojednat a vytvořit podmínky pro vybudování nového závodu v Bystřici.

Provoz v novém závodě byl zahájen v roce 1995. Ukázalo se, že kombinace německé důkladnosti, přesnosti a preciznosti a šikovnosti a umu občanů našeho města i mikroregionu, kteří našli v novém závodě uplatnění bylo nejen šťastné, ale i perspektivní, pro obě strany. V roce 2004 byl závod rozšířen na současnou kapacitu. Veškerá výroba z Německa byla přesunuta do Bystřice. Závod zaměstnává takřka 500 lidí. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, promyšlené a kvalitní práci zaujímá Wera svoji kvalitní produkci významné místo mezi světovými výrobci.

Rada byla dále seznámena i se záměrem majitelů firmy během dvou let rozšířit podnik o nové výrobní a expediční prostory včetně nového sociálního zázemí a jídelny pro zaměstnance. Podnik bude potřebovat asi 50 nových zaměstnanců s dostatečnou kvalifikací. Proto na základě spolupráce vedení podniku, města i kraje Vysočina dochází již v letošním roce k rozšíření učebních oborů na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem o obor Zámečník strojní výroby s uplatněním jako seřizovač obráběcích strojů, práce s počítačem a na úseku kontroly kvality. Podnik uchazečům o toto studium nabízí výhody jako je placená povinná praxe, letní brigády od 16 let, stipendia a finanční podporu při nákupu učebních pomůcek.

Radní města si prošli všechna pracoviště závodu, kde se seznámili s technologií a problémy výroby, mohli hovořit se zaměstnanci a obdivovat všude vzorný pořádek, čistotu, disciplinu a pracovní nasazení a všude přítomnou péči o bezpečnost a zdraví pracovníků i příkladný vztah k životnímu prostředí.

V závěrečné besedě pak mohli radní konstatovat, že od poslední návštěvy rady došlo v podniku k realizaci všech plánů, s kterými firma vstupovala do našeho města. Ředitel závodu Broich uvedl, že lepší dopravní dostupnost města by i firmě usnadnila rychlejší a levnější dopravu .

Na tuto informaci reagoval radní a zastupitel kraje Vysočina ing. Kotlán, který sdělil, že perspektivami rozvoje kraje se bude 27. 2. na svém pracovním zasedání zabývat Zastupitelstvo kraje Vysočina. Předpokládá velký boj o realizaci severojižního propojení kraje Vysočina které povede z Rakouska přes náš kraj až do Polska a to v bezprostřední blízkosti našeho města. Informace, že firmě Wera se ekonomicky vyplatí své výrobky při exportu do Itálie je dopravovat nejprve do Německa a odtud do Itálie, než do Itálie přímo od nás se jeví jako absurdní. I když podporu projektu severojižního propojení vyslovil na poslední návštěvě našeho města sám hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, není ještě realizace viditelná. V každém případě by byla přínosem nejen i pro ostatní podnikatelé, ale i celé město.

Radní prostřednictvím ředitele závodu popřáli firmě a všem jejím zaměstnancům mnoho dalších úspěchů a přislíbili podporu při dalším rozvoji. Odcházeli jsme z podniku s dobrým pocitem a s tím, že jsme navštívili opravdu podnik, který může o sobě tvrdit, že je podnikem 21. století.

O své dojmy a postřehy ze zasedání se s vámi podělil Váš radní

Ing. Bohumil Kotlán