Bystřický producent utahovacího nářadí těží z volného pohybu svého zboží po Evropě a ze spolupráce s mateřskou firmou z Německa

Bystřice nad Pernštejnem – Česko si letos připomíná desetileté výročí od vstupu do Evropské unie. Domácí ekonomice tehdy pomohl. Například zahraniční firmy v Česku masivně investovaly a ty české se dostaly do přímého střetu se špičkovou konkurencí, která je v ideálním mohla hnát kupředu. Každý najednou musel počítat s tím, že produkuje pro velký trh. Kdo se s tím nevypořádal, naopak skončil.

Po vstupu Česka do EU začaly do země ve velkém přitékat zahraniční investice. Finace se sice do republiky dostávaly už předtím, protože investoři s členstvím počítali, nicméně v roce 2004 se počet investic a jejich hodnota téměř zdvojnásobily. A klesat začaly až s příchodem nedávné krize.

Jak se vůbec daří firmám ve velkém evropském tržním prostředí? A ještě víc – jak se daří firmám ze žďárského regionu, jež jsou ve vlastnictví silných evropských společností? Jednou z nich je i Wera Werk z Bystřice nad Pernštejnem. Tradiční zaměstnavatel na Bystřicku je českou pobočkou německého koncernu, který se výrobou utahovacího nářadí zabývá již téměř osmdesát let. Na dotazy Deníku odpovídal jak finanční ředitel bystřického Wera Werku David Zeman, tak i generální ředitel Martin Broich.

Mateřská firma bystřického Wera Werku pochází z Německa, tedy ze silné země eurozóny. Co to pro vás, jako pobočku z Bystřice nad Pernštejnem, znamená? Jaké výhody plynou z toho, že vlastník firmy je ze země plně integrované do EU? Máte například díky německé centrále snadnější přístup k evropských trhům?

Martin Broich: Naše firma v Bystřici je firmou výrobní. Celosvětovou distribuci zajišťují ostatní společnosti v rámci koncernu Wera Werk. Jednotný trh v rámci Evropské unie je pro naše výrobky samozřejmě největším odbytištěm a v rámci něj má Německo vůbec nejvýznamnějším místo.

Má součinnost s německým centrem nějaké další výhody, například co se inovací a know-how týče? Dá se říct, že co v Německu vymyslí, to v Bystřici převezmete, anebo máte svoji vlastní inovační strategii?

Martin Broich: Oddělení vývoje nových výrobků je součástí naší německé mateřské společnosti a může tak těžit z rozsáhlého know-how a mnohaletých zkušeností pracovníků, blízkosti hlavního trhu a díky tomu lepší znalosti zákaznických potřeb. Aplikace novinek do výroby, úzká spolupráce s německými vývojáři od prvních prototypů a zkoušek, při úvodních výrobních sériích a následná optimalizace výroby – to je úkol našich pracovníků v Bystřici a jejich velký přínos ke koncernovému know-how. Také další vývoj výrobních struktur, výběr a zavádění nových technologií a výrobních procesů je odpovědností našeho bystřického závodu. Za zmínku určitě stojí i to, že naše výrobní spektrum obnáší více než devět tisíc prodejních artiklů a schopnost efektivně reagovat na z toho plynoucí neustále změny a při tom dosahovat vysokou produktivitu a bezchybnou kvalitu patří mezi hlavní výhody našeho týmu pracovníků v Bystřici.

Wera Werk v Bystřici působí již od roku 1995. Co se pro firmu změnilo po vstupu země do evropského společenství? Přinesl vám vstup republiky do EU jen samá pozitiva, anebo i nové problémy?

Martin Broich: Výhody jednotného trhu každé firmě významně usnadňují každodenní fungování. Harmonizace technických a právních norem a volný pohyb zboží nám pomáhají dosahovat vysoké spolehlivosti dodávek, což je spolu s kvalitou našeho utahovacího nářadí nejvýznamnější konkurenční výhoda na trhu, na kterém vedle řady evropských výrobců soupeří o zákazníky i obrovské množství asijských producentů. Na druhou stranu v některých oblastech narostly administrativní požadavky a regulace, což už nás tolik netěší. Celkově ale pozitiva vstupu do EU jasně převažují.

Ekonomika mnoha českých firem je plně nebo částečně spojena s eurem. Česko je přitom stále země s jinou měnou a plovoucím měnovým kurzem. Vyhovuje vám tento stav? Co by firmě přineslo i vzalo možné přijetí eura?

David Zeman: Díky zásahům ČNB kurs momentálně zas až tak volně plovoucí není. Z hlediska napojení na Německo by pro nás euro znamenalo určité usnadnění, ale díky střednědobému zajištění směnných kurzů pro nás koruna nepředstavuje žádný handicap vůči výrobcům ze zemí platících eurem. Mnohem přínosnější než euro by pro podnikání byla větší stabilita právních předpisů. Časté změny zákonů s nejasnosti z toho plynoucí nám přinášení v každodenním životě zbytečné problémy.

Regionální firmy, například ze žďárské průmyslové zóny typu Žďas, aktivně spolupracují se žďárskými školami. V podstatě si vychovávají své budoucí zaměstnance, protože české školství obecně pracuje neefektivně a produkuje absolventy, po kterých u firem není poptávka. Podporuje místní školy i Wera Werk na Bystřicku?

David Zeman: Na Bystřicku jsme na tom obdobně. Státní podpora středního technického vzdělávání je stále velmi špatná. Školy neprodukují dostatek požadovaných profesí a napak školy opouští množství žáků a studentů v oborech, pro které v praxi dlouhodobě není uplatnění. Chybí systémové zapojení a dostatečná motivace firem, menších i středních, při poskytování odborné praxe. Abychom si dlouhodobě zajistili přítomnost kvalifikovaných technických pracovníků, spolupracujeme už řadu let s bystřickou Zemědělsko-technickou VOŠ a SOŠ. Žáci z oboru zámečník strojní výroby u nás absolvují odbornou praxi a probíhá u nás praktická část závěrečných zkoušek. Žáci mohou získat stipendium a další příspěvky a po ukončení školy u nás mohou počítat s uplatněním. Školu podporujeme finančně také při pořádání různých akcí.

Wera Werk vyrábí utahovací nářadí. Člověk by řekl, že na šroubovácích se už nedá nic nového vymyslet, ale možná mě vyvedete z omylu. Co vlastně dnes Wera Werk vyrábí?

David Zeman: Wera Werk vyrábí v Bystřici už osmnáct let ruční utahovací nářadí pro profesionální použití – šroubováky, výměnné bity a jejich držáky, úhlové klíče a speciální sady tohoto nářadí. V posledních letech jsme tento úzký segment utahovacího nářadí „do šroubu“ rozšíříli i o ruční utahovací nářadí „kolem šroubu“ – ráčny, gola sady a očkoploché ráčnové klíče. V březnu letošního roku jsme na veletrhu nářadí a kovovýrobků v německém Kolíně nad Rýnem také uvedli na trh úplně novou řadu celokovových ráčen a sad v novém balení. U každého nového výrobku Wera přichází s něčím inovovaným, co uživateli zpříjemní nebo zrychlí šroubování, zlepší ergonomii nebo bezpečnost při práci.

Jaký je ekonomický výhled bystřického Wera Werku do budoucna? Přestála firma ekonomickou krizi bez negativních výrobních i personálních změn? Hodláte v blízké budoucnosti přijímat nové zaměstnance?

David Zeman: Hospodářská krize z let 2008-9 je pro nás už minulostí. Výsledky roku 2013 byly dobré, a také rok 2014 se zatím vyvíjí pozitivně. Od počátku roku jsme nabrali přes padesát nových zaměstnanců a momentálně zaměstnáváme v Bystřici přes 550 lidí.

Bystřicko zrovna nepatří mezi ekonomicky silné regiony. Jak Wera Werk investuje do své budoucnosti?

David Zeman: Naše strategie nikdy nebyla a není skokově růst a slibovat stovky nových pracovních míst, ale každoroční postupný růst na pevných základech. Investujeme rozsáhle do modernizace a rozšiřování strojového parku, v loňském roce to bylo 65 milionů korun. Investujeme do zlepšování interních procesů – v letošním roce budeme poprvé auditováni podle ekologické normy ISO 14001 a příštím roce plánujeme zavedení standardů bezpečnosti práce podle mezinárodní normy OHSAS 18001. Pokud se nezmění podnikatelské podmínky v Bystřici negativním směrem, vidíme zde do budoucna prostor pro další investice a růst firmy.

Před pár lety jste měli část výroby přesunout do jedné z hal nevyužitého objektu zkrachovalé oděvní společnosti BOS. Zůstáváte tam i nadále, anebo jste mezitím našli i jiné prostory?

David Zeman: Prostory na BOSu nebyly po provozní a technické stránce dlouhodobě vhodné a brali jsme nájem tohoto objektu jako provizorní řešení. V roce 2012 jsme BOS opustili a přestěhovali se do nově zbudované výrobní haly o rozloze přes 7000 metrů čtverečních. Jsme rádi, že máme výrobu zase pod jednou střechou. Díky tomu se můžeme soustředit na naši výrobu a procesy s ní související.