Wera Werk je německá rodinná společnost, která již 80 let, z toho 20 let v Bystřici nad Pernštejnem, úspěšně vyrábí ruční utahovací nářadí špičkové kvality pro profesionální uživatele. Protože současný německý vlastník nemá v rodinné tradici následovníka, rozhodl se z důvodů pokročilého věku už nyní, bez jakéhokoliv časového tlaku, hledat pokračovatele, který by i nadále poskytoval klid a dlouhodobou perspektivu firmě a jejím zaměstnancům.

Z těchto důvodů (s výhradou souhlasu německého protikartelového úřadu) dojde k převodu vlastnictví obchodního podílu ze současného majitele celé skupiny Wera na nového německého společníka Bitburger Holding. Jedná se o společnost se silnou rodinnou tradicí, která se nadchla naší odbornou kompetencí, vysokou mírou inovací a tržní strategií spojenou s naší Tool Rebel image a rozhodla se investovat do společnosti Wera a jejich zaměstnanců.

Vlastní produkcí je Bitburger Holding již 200 let zaměřen na zcela jinou oblast než je utahovací nářadí, a to na nápoje – vlastní několik pivovarů, prodává zejména na německém trhu několik pivních značek a minerální vodu. Vedle toho Bitburger Holding prokazuje, že je schopen jako vlastník dlouhodobě ve svém portfoliu spravovat i úspěšné firmy z jiných průmyslových oblastí. Produktové, tržní i výrobní know-how firmy Wera je tedy zcela odlišné a nový vlastník spoléhá i nadále na odbornost zaměstnanců Wery v Německu, v České Republice a obchodní sítě Wery po celém světě. Jakékoliv obavy o snižování počtu zaměstnanců jsou tedy zbytečné. Nový vlastník počítá s dalším růstem a k tomu budou naopak zapotřebí další zaměstnanci a nové investice, které i nadále pokračují ve vysokém objemu.