Proč majitelé přesídlili svoji společnost právě do Bystřice nad Pernštejnem?

Bystřice byla majitelům doporučena jako vhodné místo s dostatečně kvalifikovanou pracovní sílou, což platí dodnes. Pro zdejší závod jsme tu opravdu našli dostatek zkušených pracovníků, ze kterých jsme pak vytvořili motivovaný tým. Navíc vzájemná spolupráce s městským zastupitelstvem vždy byla a stále je velmi operativní a profesionální.

Jak vypadá budoucnost společnosti?

Naším cílem je nadále růst. Wera si k tomu zde v Bystřici vytvořila dobré předpoklady. Máme novou infrastrukturu, mnoho moderních strojů, jak automatických, tak manuálních. Chceme dál investovat i do nových technologií.

Do jakých oddělení budete nové pracovníky přijímat?

Většinu zaměstnanců hledáme pro oblast oddělení balení sad bitů. Zaměstnanci tohoto oddělení musí být proto manuálně zruční a časově velmi flexibilní. Pružnou pracovní sílu chceme přitom zavést i v některých dalších výrobních odděleních.
Dále hledáme šikovné seřizovače, výrobní techniky stejně jako pracovníky technické a ekonomické administrativy.

Nacházíte stále dostatek kvalifikovaných pracovníků?

Pro většinu výrobních oddělení se dostatek vhodných lidí dá najít. Pro některé odborné oblasti je to trochu obtížnější. Mnoho kvalifikovaných pracovních sil odchází za prací raději do měst nebo do velkých firem, ačkoli podmínky u firem naší velikosti jsou pro ty, kteří se nebojí přijmout odpovědnost, velmi dobré. Naše firma má velmi jednoduchou a přehlednou hierarchii, což zajišťuje krátký rozhodovací proces.
Pro budoucnost je velmi důležité, aby učiliště vychovala dostatek mladých lidí vhodných pro práci ve výrobních provozech. Technologie a stroje se totiž neustále vyvíjí a zdokonalují a nyní ve výrobách existuje mnoho nových činností, kde musí učni dobře zvládnout jak manuální práci, tak i práci s počítačem. Proto bychom v této oblasti chtěli spolupracovat se školami a učilišti a nabídnout mladým lidem praxi. Tak budou mít možnost nahlédnout do skutečného výrobního procesu.

Jak vypadá konkurence na trhu pro Vaše výrobky?

Konkurence na trhu utahovacího nářadí je hodně velká. Celosvětově se produkcí utahovacího nářadí zabývá více než 300 firem. Částečně působí také v zemích s podstatně nižšími mzdovými náklady než jsou v České Republice. Pokud chceme být i nadále konkurenceschopní, musí vysoká kvalita našich výrobků nadále stoupat. Musíme pomocí nových produktů získávat nové zákazníky a neustále zvyšovat produktivitu firmy.

Jak toho chcete dosáhnout?

Plynulé zvyšování produktivity práce je možné jen s angažovaným pracovním týmem, který máme. Ve strojní výrobní oblasti může produktivita stoupat např. zkrácením výrobních časů, včasným odhalením nedostatků nebo lepším využitím strojů. Například už díky jednoduchému nápadu se může výrazně zkrátit čas pro seřízení stroje. Tyto návrhy na zlepšení často přicházejí od našich pracovníků, kteří v případě úspěšné realizace dostávají podíl z ušetřených nákladů.
V manuálních oblastech dosahujeme zvýšení produktivity výkonnostními odměnami. Zvládne-li skupina v určeném čase více práce, mohou si její pracovníci také více vydělat.