Společnost Wera Werk patří nepochybně mezi tradiční firmy ve svém oboru. Vždyť již její více než padesátiletou historii provází vývoj, výroba a prodej utahovacího nářadí a také dynamický rozvoj. Jeho nedílnou součástí bylo také rozhodnutí majitelů firmy vybudovat nový závod v České republice. Volba padla na Bystřici nad Pernštejnem. Firma byla založena v roce 1995 a v nově postavených výrobních halách byl ve velmi krátké době pořízen vysoce výkonný provoz.
O rozhovor jsme požádali jednatele společnosti Wera Werk s.r.o., Dipl.-Ing. Martina Broicha.

Pane řediteli, mohl byste prozradit, jaký je současný výrobní program závodu v Bystřici nad Pernštejnem?

V posledních jedenácti letech našeho působení v Bystřici nad Pernštejnem jsme systematicky rozšiřovali výrobní spektrum skupiny Wera. Našimi hlavními výrobky zůstávají nadále šroubováky, inbusové klíče a násady pro akušroubováky (bity). Kromě toho vyrábíme také univerzální držáky pro bity. K našemu výrobnímu spektru patří také gumové paličky a šroubováky s kroutícím momentem.
V posledním roce jsme náš katalog (www.wera.de) rozšířili o 600 nových nářadí a vůbec nově strukturovali náš výrobní sortiment. Těžiště naší výroby leží na značkových produktech „Wera Kraftform ®“. Rukojeť našeho šroubováku je světově známá a také právně chráněna.
Nová je naše série z nerezi „Kraftform® Stainless“, která se používá při utahování nerezových šroubů.

Při návštěvě výrobních prostor si člověk nepřipadá, že je ve strojírenském závodě. Všude čisto a vzorný pořádek…

Čistota a pořádek je základem pro kvalitu práce. Kromě toho každý člověk pracuje raději v příjemném prostředí. I v oblastech, které nejsou na první pohled vidět, u nás panuje pořádek. Nejen dokumentace, nářadí a měřidla musí být po ruce, ale také musí být v pořádku všechny záležitosti, které souvisí s ochranou životního prostředí a bezpečností práce.
Ve výrobě pracují zaměstnanci v samostatných týmech, ve kterých si sami v rámci zadaných pracovních úkolů organizují svoji práci. Jsou tedy členy určitého týmu, kde odpovídají i za pořádek a čistotu na pracovišti. V této době, kdy ve všech odděleních máme mnoho práce, to není vždy lehký úkol. O to více nás pak těší pochvala od tuzemských i zahraničních návštěvníků.

Vaše firma je pověstná využíváním velmi moderních výrobních technologií, které však bezpochyby kladou vysoké nároky na odborné znalosti zaměstnanců závodu. Jsou odborně zdatní lidé v našem regionu na trhu práce k dispozici?

V posledních letech jsme investovali do moderních, vysoce automatizovaných strojů. Používáme CNC stroje společnosti Wera pro výrobu profilů čepelí, roboty pro práci v různých oblastech jako například vstřikolisy a výhradní technologie (z části patentované) pro speciální úpravy bitů a šroubováků. Konvenční stroje v příštích letech částečně nahradíme automaty.
Pro tyto oblasti jsme v minulých letech získali velmi šikovné a kvalifikované pracovníky, případně jsme zaučili pracovníky z příbuzných oborů. Protože jde většinou o specifické stroje, u všech nových zaměstnanců se postaráme o jejich postupné zaškolení na konkrétní práci a pracoviště.
Jsme rádi, že jsme také zaujali absolventy Střední technické školy ve Žďáře nad Sázavou, s kterou již několik let spolupracujeme.
V oblasti montáže a balení zase potřebujeme rychlé a šikovné ruce. Na to je také zaměřené výběrové řízení. Když jdu po výrobní hale a vidím, s jakou rychlostí naše pracovnice zvládají i komplikované pracovní postupy, mám před nimi opravdový respekt.
Také skupiny tepelného zpracování a povrchových úprav vyžadují zkušený a spolehlivý personál. I u nich probíhá zaškolení v naší společnosti.
Mnoho pracovních míst je u nás postaveno tak, aby se uchazeči o zaměstnání, kteří mají o práci u nás zájem a nejsou vyučeni v oboru, byli schopni v co nejkratší době do potřebných činností přímo u nás zapracovat.
Je realitou, že počet kvalifikovaných pracovníků bez práce v nejbližším okolí v posledních měsících značně ubývá. To je zapříčiněno jednak růstem naší firmy, jednak příchodem nových firem do regionu. Proto je nyní pro všechny podniky velmi důležité se starat o dorost – učně nebo studenty technických oborů. Myslím, že nejen pro mladé lidi z našeho regionu se technické obory stávají velice perspektivní.
V budoucnosti musíme my i ostatní firmy v České republice udržet krok s konkurencí přicházející z Asie. To bude fungovat, pokud produktivita našeho podniku bude nadále stoupat, což se nám může podařit prostřednictvím efektivnějšího nasazení našich zaměstnanců a růstem automatizace. Doufám, že také v budoucnu budeme nacházet tak dobrý personál jako dosud.

Odbornou zdatnost může získat mladý člověk studiem školy příslušného zaměření. O Vás je známo, že máte obrovské znalosti a zkušenosti nejen v managementu, ale také v technické oblasti. Jakým směrem by se, dle Vašeho názoru, měla ubírat příprava učňů či studentů technických profesí?

Chtěl bych mladé lidi získat pro technické profese. Já sám jsem původně vyučený jako strojní zámečník a v oboru jsem pracoval rád. To bylo před 20 lety.
Od té doby se technologie velmi změnila, do podniků přišly počítače. Tak dnes mohou výrobní závody nabídnout mladým lidem nejen práci u klasického stroje, ale také kvalifikovanou práci u počítačem řízených strojů. Tam je třeba mít dobré znalosti matematiky, technologie a počítačů. Proto je velmi důležité teoretické vzdělání pod podmínkou, že zároveň nechybí ani praxe.
My jsme měli na škole dva dny výuky a tři dny praxe v podniku. Měl jsem tedy možnost již při škole lépe poznat nejen samotnou práci, ale i prostředí, kolektiv a systém organizace ve firmě vůbec. Tak jsem mohl hned po ukončení školy začít bez problémů pracovat na montáži ve strojírenské firmě, pro kterou jsem se učil a chodil na praxi. Podobnou formu výuky skloubenou s praxí ve firmách ve stávajícím systému vzdělání postrádám.
Jistě se zdá být zajímavé zkusit po maturitě nebo vyučení další studium. Já si ale myslím, že velmi dobrý pracovník s praxí a s vyučením v oboru má stejné nebo dokonce lepší šance než průměrný nebo podprůměrný technický inženýr. Po několika letech se mohou šikovní lidé s maturitou nebo i výučním listem stát technology nebo mistry. Dobrou možností je i studium při zaměstnání. Takový model má tu výhodu, že si student již během studia začíná budovat svoji pracovní kariéru. Navíc látku probíranou v rámci studia rovněž lépe chápe, neboť ji zná ze své praxe.
My dáváme žákům škol (základních i středních) možnost se v našem podniku osobně informovat na práci. K tomuto účelu pořádáme každý rok informační setkání se školami.

Do jaké míry se Vám daří spolupracovat s odbornými učilišti či odbornými školami při přípravě mladých odborníků pro Váš závod?
Jsme zajímavým zaměstnavatelem pro všechny absolventy technických škol ve Žďáře, ale i pro absolventy zemědělské školy v Bystřici, kteří se učí v technických směrech jako je automechanik, opravář zemědělských strojů, zámečník.
Pokud žák projeví zájem o naši firmu, snažíme se mu vyjít vstříc. Pro studenty a učně z bystřického regionu nabízíme přednostně možnost vykonat u nás předepsanou povinnou praxi a nadto letní brigády. Rovněž se snažíme žáky a studenty během studia podporovat, např. příspěvkem na učební pomůcky, sponzorskými dary škole apod. Pro žáky učebních oborů, které odpovídají přímo našim požadavkům, nabízíme na základě výběrového řízení stipendia. Formu spolupráce si volí žáci sami.
Zde hrají samozřejmě i důležitou úlohu jejich rodiče. Ti mohou v posledním ročníku základní školy budoucnost svého dítěte do určité míry ovlivnit. Proto jak rodičům tak i žákům nabízíme možnost určitého druhu „poradenství.“ To znamená, že jim velmi rádi zodpovíme otázky týkající se pracovních příležitostí v naší společnosti, kde všude mohou žáci najít uplatnění, jaké školy k tomu poskytují potřebné vzdělání, jaké jsou možnosti spolupráces naší společností při studiu, jak to vůbec vypadá na trhu pracovní síly, který si neustále mapujeme. Tak mnohým rodičům nebo přímo žákům můžeme poskytnout podklady pro jejich důležité rozhodnutí o pracovní kariéře. Otázky od rodičů se dovídáme buď již přímo na technických školách, osobně, telefonicky a nebo také přes e-mail Foto: Rozhovor: Budoucnost je v technických profesích. Toho mohou využít všichni, kteří mají zájem.