Incomingový tým města Třebíče, pracující na přílivu nových investorů, pozemcích pro bydlení a rozvoji cestovního ruchu, má jako jednu ze svých priorit zvýšit ve městě počet pracovních příležitostí.

I z toho důvodu město buduje novou průmyslovou zónu v ulici Rafaelova, za pekárnou, směrem na Velké Meziříčí. Co je v této oblasti nového, a jak se záměr vyvíjí? Je po průmyslové zóně poptávka? Na to vše odpověděl náměstek hejtmana Kraje Vysočina a radní města Třebíče pro oblast incomingu Pavel Pacal.

Jak jste daleko s průmyslovou zónou?Foto: Do Třebíče míří silný zaměstnavatel

Vůbec nebylo jednoduché pozemky pro průmyslovou zónu získat. Vlastníků bylo několik, a mnozí žijící mimo Třebíč. Nejdále až v Moskvě. Po vykoupení pozemků se zadalo zpracování studie, a v současné době se blíží vydání územního rozhodnutí. Bylo to obtížnější, než jsme předpokládali, a já věřím, že již na podzim letošního roku se kopne do země a začne budování inženýrských sítí.

Bude vůbec o zónu zájem? Mapovali jste si nějak situaci na trhu?

Ano, zabýváme se tím systematicky již od počátku příprav. Aktivně spolupracujeme i s Czechinvestem. Již několik let probíhají jednání s několika potenciálními investory. Zájem mají místní subjekty, i firmy odjinud. Mohu říci, že zájem není malý. To mne těší. Třebíč potřebuje dostatek kvalitních pracovních příležitostí.

Rýsuje se tedy něco konkrétního?

Mám velkou radost, že ano. Do Třebíče míří silný a stabilní zaměstnavatel. Jeho zájem je obrovský. V Třebíči začne fungovat již od září letošního roku. V regionu působí již od roku 1996, a za tu dobu se vypracoval ve velmi uznávaného a spolehlivého partnera. Jde o německou rodinnou společnost, jež má v Kraji Vysočina svůj jediný výrobní závod, a tudíž zde vyrábí veškerou svoji produkci. Začínali se 16 zaměstnanci, a postupně se vypracovali až na současných 700 zaměstnanců. Jejich roční obrat činí miliardu korun, a potřebují se postupně rozšířit.

O jakou firmu se jedná, a co vyrábí?

Jde o společnost WERA WERK a zabývá se výrobou špičkového utahovacího nářadí, tzn. šroubováky, bity a další komponenty tohoto odvětví. Patří k celosvětové špičce. Zaměstnává pouze kmenové zaměstnance, a nejede na nepřetržitý provoz. Uplatnění u nich najde vysoce i méně kvalifikovaná pracovní síla. Své zaměstnance si i vychovává, mimo jiné i spoluprací se středními školami. Při některých činnostech nabízí uplatnění i ženám na mateřské dovolené, či aktivním důchodcům.

To vše zní velmi zajímavě. Jak přišli na Třebíč?

Kontakt mi zprostředkovala agentura Czechinvest. Od roku 2015 jsem s nimi pravidelně jednal a Třebíč jim nabízel jako ideální místo pro další rozvoj, i s ohledem na jejich dosavadní působení v regionu. A bylo to úspěšné. V Třebíči si již pronajali halu, a výrobu chtějí rozběhnout už na podzim. Mají dlouhodobou vizi, a jsou zvyklí na postupné kroky. Rádi by v Třebíči vytvořili v horizontu šesti let až 350 pracovních míst.

Kde je vezmou? Na trhu práce dnes lidé nejsou.

I toto mají promyšlené. Z detailního rozboru pracovního trhu vyplývá, že v Třebíči je velké procento lidí, jež za prací dojíždějí, třeba až do Jihlavy. Chtějí pro ně vytvořit alternativu. Dále si své zaměstnance chtějí postupně vychovávat ze škol.

Míří tedy do průmyslové zóny?

Určitě mají zájem. A já osobně jsem přesvědčen, že je to pro město velká příležitost získat dalšího, silného, stabilního zaměstnavatele. Vše bude záležet na Zastupitelstvu města, jak o prodeji pozemků v průmyslové zóně rozhodne. Jsou i další zájemci. Výrobu plánuje rozšířit například úspěšná třebíčská společnost DOMY DNES. Jsem si jist, že vybudování nové průmyslové zóny byl krok správným směrem a přinese městu další rozvoj.

Článek byl převzat z Třebíčských novin, červen 2018