Žďárská Střední škola technická je škola s bohatou tradicí. Během 55 let existence škola připravila v různých formách vzdělávání více jak 8 700 kvalifikovaných odborníků, a to jako pro strojírenský podnik ŽĎAS, tak pro celou řadu dalších podniků.

Více než půlstoletí po založení se však stále jedná o školu, která drží krok s nejnovějším vývojem, a to jak z pohledu odbornosti vzdělávání, tak z pohledu přístupu učitelů a žáků ke studiu. To dokumentuje i celá řada vzdělávacích projektů, do kterých je škola zapojena.

„Vzdělávací koncepce školy prošla v minulých letech velkou proměnou. A to nejen na poli počátečního vzdělávání žáků, ale i v oblasti nabídky kursů pro zaměstnance a nezaměstnané,“ přibližuje stávající stav ředitel školy Josef Crha. Podle něj na tom má velký podíl především zapojení do krajského projetu Adaptabilní školy, který je realizován s podporou z fondů EU. Podle něj má zapojení v projektu celkem tři roviny.

První rovina je zaměřena na posílení zaměstnanosti žáků. „Snažíme nepřizpůsobit vzdělávací program individuální profesní orientaci žáků a potřebám zaměstnavatelů. Díky modularizaci vzdělávání si žáci zvolí délku a zaměření studia podle svých schopností, zájmu budoucího uplatnění,“ přibližuje projekt Crha a dodává:“Projekt sníží počet neúspěšných žáků, kteří opouští školu bez řádného ukončení. Díky souvislé praxi přímo ve firmách si v průběhu závěrečného ročníku studia firmy vychovávají“ své budoucí zaměstnance.“

Druhá rovina projektuje zaměřena na další vzdělávání. Zástupce školy Jiří Libra k tomu říká: „Aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na využití vybavení školy a personálních kapacit pro zaměstnance, jejichž kvalifikace již neodpovídá potřebě zaměstnavatelů, či pro zaměstnance, kteří mají zájem rozšířit si své odborné znalosti. Škola přitom připravila celkem šest vzdělávacích kursů hlavně v technických oborech,“ říká Libra, který zároveň vysvětluje i třetí rovinu. Ta podle něj spočívá ve zřízení moderního výukového pracoviště, kde se žáci a frekventanti kursů připravují pro obsluhu CNC strojů na nejmodernějších výukových strojích.

Zapojení do výše uvedeného projektu je však pouze jednou z mnoha aktivit školy. Díky vlastní iniciativě dnes škola disponuje několika moderně vybavenými počítačovými učebnami a velkým množstvím kvalitních pomůcek, které žáky připravují na budoucí práci s moderními stroji a zařízeními. To se podle ředitele školy odráží i na zájmu o studium. „Naštěstí už je pryč doba, kdy absolventi základních neměli o technické obory zájem. Dnes jak žáci, tak rodiče vědí, že zájem firem o absolventy naší školuje velký, a to do té míry, že řada z nich si své budoucí pracovníky vybere již v průběhu studia.“

V součastnosti roste na trhu práce na Vysočině potřeba kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství. Střední škola technická nabízí zájemcům více než desítku tříletých a čtyřletých oborů s maturitou. To je podle zástupce ředitele Jiřího Libry ideální kombinace: „Studium mohou žáci dle svých schopností buď ukončit výučním listem, nebo si je prodloužit až k maturitě či k návaznému studiu na vysoké škole. V obou případech je jisté, že po ukončení studia nebudou mít absolventi problém sehnat práci.“

To dokazuje i dlouhý seznam podniků, kam, absolventi SŠT odcházejí pracovat. Vedle ŽĎASu je to například TOKOZ, HETTICH ČR, MEDIN, SANBORN, WERA WERK, DEL, či TECHNOSERVICE.