8. – 11. května 2008

200 studentů s učiteli ze 41 škol z celé České republiky a 50 studentů a učitelů ze Slovenska, Maďarska a Polska přijedou 8. – 11. května 2008 do Bystřice nad Pernštejnem. Sdružení TEREZA a Základní škola Bystřice n.P., Nádražní zde pořádá již 11. české GLOBE Games. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Kraje Vysočina a Města Bystřice nad Pernštejnem.

GLOBE Games je každoroční setkání studentů a učitelů ze škol, které se účastní mezinárodního programu GLOBE. V programu GLOBE žáci s využitím jednoduchých postupů zkoumají životní prostředí ve svém okolí – pozorují vývoj počasí, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti či kvalitu vody v tocích.

Na účastníky GLOBE Games čekají 4 dny plné zajímavého programu. V pátek dopoledne budou mít možnost prezentovat výsledky svých celoročních projektů na studentské konferenci, odpoledne se budou podílet na Festivalu GLOBE Games. Na sobotu je připraven průzkum okolní přírody formou strategické hry zaměřené i na spolupráci při řešení různých úkolů. Část studentů bude v roli novinářů sestavovat speciální vydání Novin GLOBE, které vyjdou v neděli ráno. Pro učitele je připravena terénní konference.

Koulení zeměkoule městem zahájí festival GLOBE Games pro veřejnost.Foto: GLOBE Games v Bystřici nad Pernštejnem

Program bude pestrý nejen pro účastníky, ale i pro veřejnost. V pátek 9. 5. bude od 15.00 do 17.30 probíhat na náměstí v Bystřici n.P. Festival GLOBE Games s podtitulem „Zkoumejte lokálně i globálně přírodu ve svém okolí“. Program začne koulením třímetrové zeměkoule – symbolu GLOBE od Základní školy v Nádražní ulici na náměstí, kde bude připraveno 13 stánků pro děti i dospělé. Návštěvníci budou moci hravou formou nahlédnout do říše mraků, vyzkoušet si měření výšky stromu pomocí klinometru, seznámit se s drobnými bezobratlými živočichy žijícími ve vodě a určit podle nich její kvalitu, vyrobit si jednoduchý meteorologický přístroj, hledat dvojice jarních a podzimních listů apod. V průběhu celého odpoledne zde vystoupí dětské soubory z Bystřicka.

Hlavními organizátory této celorepublikové akce s mezinárodním charakterem je Sdružení TEREZA, které je národním koordinátorem Programu GLOBE v České republice, a Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615. Generálním partnerem GLOBE Games je Wera Werk s.r.o. GLOBE Games jsou připravovány ve spolupráci s dalšími organizacemi a za finanční podpory Visegradského fondu, Ministerstva životního prostředí ČR, Města Bystřice n.P., firmy Adoz s.r.o., Westernového městečka – Šiklův mlýn s.r.o., Innel – NC, s.r.o., lékárna Arnika, s.r.o, občanského sdružení Czech GLOBE Veterans. Všem podporovatelům velmi děkujeme!

Garantem Programu GLOBE v ČR je MŠMT a MŽP ČR a generálním partnerem společnost KPMG ČR, s.r.o.

Aktuální informace o GLOBE Games 2008 najdete na www.globegames.cz.

Za pořadatele Ing. Dana Votápková, koordinátorka programu GLOBE, Sdružení TEREZA