Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, se společností Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem a dalšími strojírenskými firmami v regionu Bystřicko, bude přijímat od 1.9.2008 hochy a dívky do 3-letého učebního oboru s výučním listem Zámečník se zaměřením na strojní výrobu.

Škola tak vychází vstříc potřebám současných strojírenských společností a firem, které hledají v regionu Bystřicka možnost podnikání v oboru strojírenství, především v oblasti strojního obrábění kovů.

Škola spolupracuje se společností Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem už několik let v rámci tříletého učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Žáci si vyzkouší pracovní podmínky v této firmě v rámci placené souvislé 2-3 měsíční praxe (s možností pozdějšího nástupu do zaměstnání) pod dohledem pracovníka firmy jako instruktora.

Po zaučení žáci pracují na strojích přímo v provozu, např. dělení materiálu, práce na konvenčním soustruhu, CNC profilátoru nebo soustruhu, mohou se seznámit s vakuovým a komorovým kalením, vstřikolisy,…

Výuka učebního oboru Zámečník se zaměřením na strojní výrobu bude zaměřena na konkrétní podmínky pracovišť firem v regionu Bystřicka. V učebních osnovách předmětů technologie a odborný výcvik je zařazen základní kurz svařování ZK 135 W01 (obloukové svařování v ochranné atmosféře). Žáci se naučí seřizovat obráběcí stroje, kontrolovat kvalitu výroby a pracovat s počítačem ve výrobě.

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi bude mít takový žák široké uplatnění, neboť bude schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí i stavebních, provádět montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu (zejména strojírenského).

Žáci devátých ročníků, jejich rodiče, popřípadě další zájemci o studium učebního oboru Zámečník, popřípadě jiného učebního oboru na naší škole ( Management cestovního ruchu, Agropodnikání, Automechanik, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů , Zámečnické práce ve stavebnictví, Šití oděvů a Zahradnické práce) mají možnost navštívit naši školu ve dnech otevřených dveří – 29.11. a 13.12.2007, kdy bude připravena mimo jiné výstava ovoce a zeleniny, vánočních motivů, obrazů pana Šauera, … Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na Mezinárodní veletrh Didacta Třebíč (23.10.-24.10.2007). Gaudeamus Brno (30.10.-2.11.2007) a Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou (7.11.2007), kde se naše škola bude prezentovat. Jste srdečně zváni a rádi vás uvidíme u našeho stánku.

Milí žáci, vážení rodiče, věříme, že Vás nový perspektivní učební obor, popřípadě některý z jiných oborů na naší škole, zaujme. Jsme přesvědčeni, že tato volba bude šťastná jak pro Vás, Vaše děti i pro samotný region.