Vaší náplní práce by bylo zejména:Foto: Právník

Foto: Právník řešit pracovněprávní záležitosti
Foto: Právník spravovat oblast compliance, GDPR
Foto: Právník spravovat agendu cizinců
Foto: Právník sledovat změny v právních předpisech
Foto: Právník aktualizovat interní dokumenty/vnitřní předpisy
Foto: Právník připomínkovat/revidovat obchodní smlouvy vč. řešení               
     sporů/reklamací
Foto: Právník připravovat podklady pro zápis změn do obchodního rejstříku,  registru skutečných majitelů
Foto: Právník komunikovat se zaměstnanci společnosti, s kontrolními orgány
Foto: Právník provádět další související činnosti (připravovat potřebné přehledy,
    reporty, pracovat s personálním a mzdovým programem apod.)

Co by bylo skvělé?

Foto: Právník máte VŠ vzdělání právního směru
Foto: Právník orientujete se v pracovněprávních předpisech, předpisech obchodního práva, compliance a GDPR
Foto: Právník jste člověk samostatný, zodpovědný a pečlivý
Foto: Právník máte velmi dobré organizační schopnosti
Foto: Právník mluvíte anglicky nebo německy (alespoň na úrovni mírně pokročilý)


Mám zájem