Vaší náplní práce by bylo zejména:Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů

Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů vývoj a strojní konstrukce jednoúčelových strojů
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů spolupráce na tvorbě konceptů automatizačních řešení
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů koordinace výroby a nákupu komponentů a subdodávek
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů tvorba technické dokumentace
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů konstrukce pneumatických, případně hydraulických
    obvodů
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů podpora při montáži strojů a oživování

Co by bylo skvělé?

Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů máte VŠ, případně SŠ vzdělání se strojírenským
    zaměřením a praxi v oboru
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů máte VŠ, případně SŠ vzdělání se strojírenským
    zaměřením a praxi v oboru
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů máte všeobecný přehled v oboru automatizační techniky
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů orientujete se na trhu komponentů pro automatizaci
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů máte zkušenosti s konstrukcí jednoúčelových strojů
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů ovládáte práci v 3D konstrukčním programu Solid Edge nebo podobném
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů jste samostatný člověk s odpovědným přístupem k práci
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů jste člověk, který rád vymýšlí nové věci a rád pracuje v týmu
Foto: Konstruktér jednoúčelových strojů znalost anglického nebo německého jazyka je pro Vás výhod


Mám zájem