VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou uspořádala ve dnech 15. až 16. února 2017 krajské soutěže Řemeslo Vysočiny 2017 pro obory obráběč kovů a mechanik seřizovač.

Jedná se o soutěž, ve které žáci technických škol mohou poměřit své odborné dovednosti a to hned ve dvou kategoriích. První byla určena pro žáky studijního oboru mechanik seřizovač a její náplní bylo programování a obsluha CNC obráběcích strojů. V druhé kategorii mFoto: Soutěž Řemeslo Vysočiny 2017ohli soutěžit žáci učebního oboru obráběč kovů a ukázat svoje schopnosti soustružení. Obou akcí se ve dvoučlenných družstvech zúčastnilo celkem 32 žáků z osmi škol z Kraje Vysočina a dvou škol ze Slovenské republiky.

Cílem dvoudenního setkání pracovníků škol a soutěžících bylo nejen zjistit, kdo je nejlepší, ale také prohloubit spolupráci mezi školami. Neméně důležitým úkolem je také společná propagace technických řemesel a porovnání připravenosti budoucích absolventů.

A Wera byla také při tom! Pro první tři místa v každé kategorii jsme připravili ceny, a to jak v kategoriích pro jednotlivce, tak družstva. Dne 16. 2. 2017 se představitelé firmy zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků na radnici ve Žďáře nad Sázavou a jménem firmy jim předali zasloužené výhry.

Jsme rádi, že mezi mladými lidmi přetrvává zájem o obory technického zaměření. I zásluhou této soutěže dochází ke kvalitní propagaci technických oborů a komunikace benefitů těchto profesí směrem k veřejnosti. Celková úroveň soutěže také prokázala šikovnost a zručnost jednotlivých soutěžících a jejich připravenost k výkonu povolání. Všem zúčastněným k jejich výkonům gratulujeme a věříme, že se v profesním životě určitě neztratí.