Prázdniny jsou tu a zatímco děti dostávaly vysvědčení, u Wery se předávaly šeky. 29. června 2017 nás navštívila skupinka vybraných Sdružení dobrovolných hasičů, kteří obdrželi šeky na nákup vybavení a pomyslnou jedničku za svoji pilnou práci jak v boji s požáry tak i při pořádání kulturně-společenských akcí a aktivitu při práci s dětskými hasičskými skupinami v okolních vesnicích.

Zástupci SDH poseděli s jednateli firmy nad občerstvením a k šekům obdrželi také drobné věcné dary.

Finanční dar od společnosti Wera dostaly tyto hasičské organizace:

SDH Věchnov

SDH Rodkov

SDH Rožná

SDH Karasín

SDH Malé Tresné

SDH Dalečín

SDH Strážek