Jako příspěvková organizace s minimální možností vedlejší činnosti jsme mnohdy odkázáni na pomoc sponzorů, kteří škole umožní kvalitnější nebo až nadstandardní podmínky.

Foto: Nové možnosti pro studenty Gymnázia v BystřiciS firmou Wera Werk udržujeme dlouholetou pravidelnou spolupráci. Ta začala hned v prvních letech její bystřické existence při soutěžích, které vyhlašovala pro školní mládež. Od té doby jí vděčíme za opakovanou podporu našich výměnných pobytů s partnerským gymnáziem v Crimmitschau. Jednatel firmy, pan inženýr Martin Broich, se pravidelně věnuje našim německým hostům, pro které zajišťuje prohlídky firmy, spojené s besedami. Stejnou měrou firma pod jeho vedením pečuje i o naše studenty, kteří každoročně v předmaturitním ročníku absolvují exkurzi, seznamují se s provozem a profesemi, které by v budoucnu po ukončení studia mohli vykonávat. V loňském roce přibyla další možnost pro vybrané studenty, kteří v užším kolektivu konzultují ve Weře s odborníky možnosti studia různých vysokoškolských oborů s ohledem na potřeby firmy. V těchto dnech probíhají také jednání o konečné podobě budoucích projektů v rámci podpory jazykového a technického vzdělávání na našem gymnáziu. Stále více našich studentů využívá nabízené možnosti pro brigádnickou práci v době hlavních prázdnin.  To jim jistě také napomáhá při jejich další profesní orientaci.

Foto: Nové možnosti pro studenty Gymnázia v BystřiciV neposlední řadě je třeba zmínit opakovanou finanční výpomoc, kterou využíváme pro zkvalitňování podmínek ke studiu pro naše studenty. V letošním roce nám firma Wera Werk uhradila náklady spojené s pořízením 3D tiskárny. Zpřístupnění takových technologií, jako je 3D tisk, zcela jistě pomůže zvýšit zájem studentů o technické obory, zdokonalit technické vzdělávání. Učí žáky konstruovat součástky, převést do reality nápad, podložený výpočtem nebo kresbou, seznamuje je se základy modelování, chápáním funkčnosti, prací v CAD a dalších počítačových programech, které rozvíjí jejich představivost.  Studenti se aktivně podíleli na sestavování celé tiskárny a absolvovali i workshop pod vedením odborníka. Děkujeme firmě Wera Werk za podporu, protože investice do tohoto zařízení bude jistě pro žáky obrovským přínosem a motivací do dalšího studia v oborech, které se zabývají technologií trojrozměrných modelů. První „výrobky“ už jsou na světě a další na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Po dosavadních zkušenostech si umíme představit, že námětů na budoucí spolupráci bude stále přibývat a že se nám podaří je společnými silami zrealizovat.

V plném znění převzato z: http://gybnp.webnode.cz/news/nove-moznosti-pro-studenty-gymnazia/