Již podruhé se na začátku roku 2017 konal studentský projekt Enersol. Jedná se o národní soutěž krajských týmů ve vzdělávacích projektech žáků vyšších odborných a středních škol na témata snižování energetické náročnosti a úspor energií, obnovitelných zdrojů energií a emisí v dopravě. Na jeho závěr proběhla 14. až 15. března 2017 celostátní konference v Pelhřimově pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, ministryně školství Kateřiny Valachové, ministra životního prostředí Richarda Brabce a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.

Foto: Enersol 2017Také pro studenty gymnázia Bystřice nad Pernštejnem to byl již druhý rok. V prvním roce uspěli s návrhem fotovoltaické elektrárny pro budovu gymnázia. V roce 2017 škola znovu rozšířila úspěšnou spolupráci s firmou Wera Werk a dvojice studentů Michal Drdla a Luboš Vít se zaměřili na proces recyklace plastů.

Při vytváření dokumentace a projektu využili studenti možnosti návštěvy firmy. Na místě se jim věnoval pan Pavel Herník, který je provedl výrobou vstřikování plastů a následně jim ukázal, jak vzniká plastový odpad. V případě potřeby jsou díly zbaveny kovových částí (například šroubováky) a spolu s vtoky jsou semlety na plastový regenerát s prachem. Ten se následně odváží v oktabínech do externí firmy, která se zabývá následným zpracováním. V doprovodu zástupce firmy měli studenti možnost navštívit firmu Formplast Purkert, s. r. o. Jednatel společnosti Ing. Zdeněk Purkert je po závodě provedl, ukázal průběh recyklace a zajistil také spuštění regranulační jednotky.

Proč si zvolili dané téma říká jasně již anotace dokumentu: „Toto téma jsme si zvolili kvůli přesvědčení, že se jak ve firmách, tak v domácnostech zachází s plasty zbytečně nehospodárně. Materiál, který je možné dále zpracovávat, v lepším případě končí na skládkách nebo ve spalovnách! Cílem této práce je proto zjistit ekonomickou a enviromentální výhodnost recyklace plastů.“

Studenti septimy na základě zjištěných poznatků vypracovali patnáctistránkový dokument, ve kterém hodnotí nejen samotné zpracování, ale také navrhují možná zlepšení ve zpracování plastu. Hotový dokument postoupil do krajského kola, které proběhlo 16. února 2017 v Třebíči a postoupili do druhého kola, kde se obhajoby zhostil Michal Drdla. Asi stovce posluchačů poutavě prezentoval práci a dvojice tak dosáhla na celkové čtvrté místo v krajské soutěži v kategorii Enersol a praxe. Pouze jedno místo tak chybělo k postupu do národního kola. I tak děkujeme Michalu Drdlovi a Luboši Vítovi za jejich práci a také koordinátorce projektu, paní Evě Musilové, která celý postup zaštítila ze strany gymnázia.

Věříme, že se studenti gymnázia budou i nadále zajímat o své okolí, životní prostředí a že získané zkušenosti využijí i při svém dalším vzdělávání. A třeba již v příštím roce se dočkáme spolupráce na dalším projektu.