20. dubna 2017 se v areálu SOŠ a VOŠ Bystřice nad Pernštejnem uskutečnila celostátní soutěž „Opravář zemědělských strojů“, které se zúčastnilo 31 škol z celé České republiky. Wera Werk s.r.o., která s bystřickou střední školou mnoho let spolupracuje, se na této akci také podílela jako jeden z hlavních sponzorů.

Studenti předvedli jak své teoretické znalosti v testu z pravidel silničního provozu a technických oprav, tak i praktické dovednosti při strojním obrábění. Soupeření zahrnovalo také práce na opravě a seřízení motoru včetně elektrického příslušenství, ruční zpracování kovů a svařování plamenem.

Při vyhlašování a předávání cen byli přítomni mimo jiné i významní hosté: paní Ing. Fialová (radní kraje Vysočina) a náměstek ministra zemědělství Ing. Veselý. Jejich účast dokazuje zajímavost této soutěže.

  1. místo – SPŠ Třebíč
  2. místo – SOU zemědělství a služeb Dačice
  3. místo – SOU Nové Strašecí

Nejlepším žákem Střední odborné školy a vyšší odborné školy Bystřice nad Pernštejnem byl Josef Polednik na dvanáctém místě. Děkujeme mu za dobrou reprezentaci a blahopřejeme všem vítězům.