Správní rebelové musí mít i svoji pořádnou hymnu. Dnes je ten den, kdy veškeré utahovací nářadí zaburácí rytmem rocku! Autorem textů i hudby jsou kolegové v Německu.

There is one man
Riding down the only road
That leads him to his aim

Leaving behind
His everyday life
With its sorrows and its lies

He had
Always to follow
And to use the same old tools
Leading to his constant pain

Now
The time has come
To change the bad old rules
And to let the rebels rise!

We are all thinking differently
We walk the rebellious way
Our hearts are filled with honesty
Challenging the standard is our goal
We are Rock `n` Roll!

We walk
The different path
With fire in our eyes
Heading to unknown horizons

Holding the key
To gates made of steel
We have the power to succeed

Do you
Hear our hearts beating
Like the thunder in the sky
Bringing our ideas to life

Nothing can stop us
On our way up to the top
Follow us into the light

We are all thinking differently
We walk the rebellious way
Our hearts are filled with honesty
Challenging the standard is our goal
It is in our soul

Odvážný muž
Následoval cestu
Která ho měla dovést k cíli

Nechal za sebou
Svůj všední život
Všechny starosti a lži

Musel
Vždy poslušně
Používat stejné nářadí
Bez radosti z práce

Teď!
Přišel čas
Porušit všechna pravidla
A rebelové povstanou!

Všichni myslíme jinak
Jdeme rebelskou cestou
S upřímností v našem srdci
A překonáním standartu jako cíl
My jsme rock!

Jdeme
Jinou cestou
S ohněm v očích
A kroky vstříc neznámu

Držíme klíč
Od bran z oceli
Odhodlaní k úspěchu

Slyšíte
Naše srdce bít
Jako hrom na oblacích
Když se rodí nápady

Nic nás nezastaví
Na cestě vzhůru
Následuj nás do světla

Všichni myslíme jinak
Jdeme rebelskou cestou
S upřímností v našem srdci
A překonání standartu jako cíl
Je v naší DNA

 

Píseň je zdarma ke stažení na adrese:
Stáhnout Wera hymnu