Bezpečnost při práci je důležitá, a pokud se něco stane, je dobré být připraven. Proto 15. 11. 2016 navštívili firmu Wera Werk školitelé z Červeného kříže ze Žďáru nad Sázavou, aby poskytli školení první pomoci. Zúčastnili se jej všichni vedoucí a mistři.

Školení bylo zaměřeno na poskytnutí první pomoci při úraze. Jeho součástí byl také praktický nácvik:

  • resuscitace, vč. masáže srdce
  • obvazování, zlomeniny otevřené, popáleniny, klouby
  • použití defibrilátoru

U defibrilátoru, tedy lékařského přístroje pro první pomoc při srdeční zástavě, ještě na chvíli zůstaneme. V prostorách firmy je defibrilátor umístěn u centrální stanice první pomoci u kanceláře vstřikolisů. Základní obsluhu by měl zvládnout každý zaměstnanec i návštěvník firmy, protože přístoj zachránce vede hlasovými pokyny.

Doufejme jen, že zůstane pouze u teoretických znalostí a nebude třeba je opravdu využít.