Dne 4. června 2018 proběhlo v rámci celého areálu firmy Wera v Bystřici požární cvičení. Znovu jsme řádně vyzkoušeli svoji připravenost na nouzové situace. Když už jsme se ale všichni, včetně požárních hlídek, sešli na shromaždišti před vrátnicí, mohli jsme si alespoň pořádně prohlédnout nový náborový billboard umístěný před firmou. Ten se zaměřuje na shánění brigádníků na prázdniny 2018. Mladých rebelů v našem týmu není nikdy dost!