Ve dnech 20.-21.5.2015 proběhl v naší firmě ze strany certifikační společnosti TÜV dozorový audit na ověření shody interních procesů s ekologickým standardem normy ISO 14001 a audit v rámci získání certifikace dle normy OHSAS 18001. Příprava na audit ze strany naší firmy musela proběhnout s důrazem na aspekty z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).  Certifikační audit proběhl úspěšně, což potvrzuje TÜV návrh na udělení certifikátu OHSAS 18001. Získání certifikátu je výstupem téměř  dvouletých příprav všech oddělení Wery, na všech úrovních a za podpory externí firmy.Foto: ISO 14001 a OHSAS 18001 - Certifikace systému managementu BOZP

Systém řízení provozních rizik je jedním z důležitých faktorů úspěchu v mnoha průmyslových odvětvích, stejně tak i v našem oboru působnosti. Zaměřuje se na identifikaci možných rizik a nebezpečí na pracovišti, včetně posouzení jejich závažnosti a zavedení aktivní prevence.  Certifikační norma stanoví požadavky v rámci BOZP.

Jak jste si určitě všimli, jedním z kroků pro získání certifikátu bylo také vytvoření karet rizik a zalaminované A4 listy se postupně rozšířily po celé firmě. Z rajónu každého mistra jsme tak vybrali jednoho zástupce, který pózoval na fotkách v těch správných ochranných pomůckách pro jednotlivá pracoviště. Různé důležité dokumenty jsou nyní prostřednictvím stanic BDE dostupné všem. V rámci zlepšování evidence dojde již brzy také k zpřesnění výdeje ochranných pracovních pomůcek. Současně s těmito kroky došlo k přehodnocení  vhodnosti ochranné pracovní obuvi, následnému výběru nové bezpečnostní obuvi, která je pro jednotlivá pracoviště jasně definována v příloze interní směrnice.

Dalším výstupem  skrze celou firmu jsou i další, s BOZP související, interní směrnice vycházející ze zákonných nařízení. Jejich dodržováním zlepšíme spolehlivost v oblasti BOZP, snížíme nehody, škody a ztráty.

Certifikace dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je přijímána a uznávána na mezinárodní úrovni a umožňuje naší firmě oficiálně prokázat plnění požadavků vyplývající ze všech tří norem.  Důležité je neustálé zlepšování.

Foto: ISO 14001 a OHSAS 18001 - Certifikace systému managementu BOZP