Ve dnech 20.-21.5.2014 proběhl v naší firmě audit certifikační společností TÜV na ověření shody našich interních procesů s ekologickým standardem normy ISO 14001. Příprava na audit ze strany naší firmy musela proběhnout s důrazem na ekologické aspekty provozu a na vedením stanovené cíle:

  • Zlepšení bezpečnosti v oblasti manipulace s chemickými látkami s ohledem na individuální rizika pracovníků
  • Posílení povědomí odpovědnosti všech pracovníků v oblasti ekologie a životního prostředí a individuální odpovědnosti vedoucích pracovníků v jim svěřených oblastech
  • Vytvoření strukturovaného systému dokumentace v elektronické podobě
  • Dlouhodobý cíl snížení energetické náročnosti výroby

Že certifikační audit proběhl úspěšně, potvrzuje udělený certifikát.

Certifikace dle normy ISO 14001 je přijímána a uznávána na mezinárodní úrovni a umožňuje naší firmě oficiálně prokázat plnění požadavků z hlediska minimalizace vlivů činností firmy na životní prostředí.

 

Foto: Certifikát ISO 14001