Vaší náplní práce by bylo zejména:Foto: Technolog tepelného zpracování kovů

Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  spolupráce při řešení technických i technologických problémů ve výrobě
      (zejména kalírna, povrchové úpravy)
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  vytváření a ověření technologických postupů pro tepelné zpracování nových výrobků
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  spolupráce při vytváření zkušebních plánů nových výrobků
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  řešení samostatných úkolů v oblasti optimalizace postupů, technologií tepelného zpracování
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  tvorba reportů ze zkoušek v oblasti tepelného zpracování
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  úzká spolupráce s laboratoří (kontrola mechanických vlastností po tepelném zpracování) a řešení neshod
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  spolupráce a zajištění předepsaných kalibrací zařízení
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  spolupráce při zavádění nových technologií/výrobků do výroby, příp. při jejich změnách
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  komunikace s kolegy z  německé mateřské společnosti
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  výpočty strojních časů, příp. norem práce

Co by bylo skvělé?

Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  SŠ (VŠ) strojní, nejlépe se zaměřením na materiálové inženýrství
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  znalost technických materiálů, metalografie kovových materiálů a hodnocení struktur, zkoušení mechanických vlastností
      kovových materiálů
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  znalosti z oblasti tepelného zpracování kovů (zařízení pro tepelné zpracování)
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  znalosti v oblasti strojírenské výroby a technologie povrchových úprav (mechanických, chemických) výhodou
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  praxe v oboru výhodou
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  znalost německého jazyka výhodou, resp. schopnost se dále vzdělávat a jazyk používat
Foto: Technolog tepelného zpracování kovů  samostatnost i schopnost týmové práce


Mám zájem