Vaší náplní práce by bylo zejména:Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog

Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  odpovědnost za nakládání s odpady a chemickými látkami, za oblast závažných havárií, ochrany ovzduší, ISPOP, integrovanou prevenci, REACH – zajištění souladu s právními předpisy a vedení předepsaných evidencí
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  udržování a rozvoj systému managementu podle OHSAS 18001 a ISO 14001
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  hodnocení rizik, kategorizace prací
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  zjišťovací řízení / EIA u nových projektů
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  podpora výrobních útvarů
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  kontrolní a preventivní činnosti v oblastech BOZP, PO, OŽP

Co by bylo skvělé?

Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  máte min. VŠ/SŠ vzdělání v oboru průmyslové bezpečnosti, ekologie nebo technické
vzdělání a následné vzdělání/praxi v oblasti prevence rizik, BOZP a podnikové ekologie
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  jste osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblastech BOZP, požární ochrany a podnikové ekologie
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  znalost NJ nebo AJ výhodou
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  jste člověk zodpovědný, samostatný, flexibilní a technicky zdatný
Foto: Specialista BOZP / Podnikový ekolog  jste komunikativní a máte organizační schopnosti


Mám zájem